به تجارت ایران خوش آمدید

نتايج جستجو

آگهي مورد نظر: در  
ضخامت سنج رنگ و روکش/ دستگاه ضخامت سنج آبکاری و پوشش پراب جد ضخامت سنج رنگ و روکش/ دستگاه ضخامت سنج رنگ و پوشش پراب جدا/ ضخامت سنج پراب سرخود ... تهران - سید محمد غریبان , تلفن : ۰۹۳۳۴۱۴۵۲۱۶ ۰۲۱۴۴۶۷۳۹۸۳ 96/03/05
فروش پلی الکترولیت عرضه منعقد کننده فروش پلی آکریل آنیونی واردات و پلی الکترولیت عرضه منعقد کننده در بسته بندی ۲۵کیلویی قابل ارائه توسط ش ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/03/04
فروش پلی الکترولیت عرضه منعقد کننده فروش پلی آکریل آنیونی واردات و پلی الکترولیت عرضه منعقد کننده در بسته بندی ۲۵کیلویی قابل ارائه توسط ش ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/03/04
فروش زانتان گام خوراکی عرضه صمغ گزانتان گام چین واردات زانتان گام خوراکی عرضه صمغ گزانتان چین در بسته بندی ۲۵ کیلویی گرید غذایی ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱-۳۳۹۹۳۷۲۵-۶ 96/03/04
فروش اسید لاکتیک غذایی عرضه لاکتیک اسیدی بی رنگ چین واردات و توزیع اسید لاکتیک غذایی عرضه لاکتیک اسیدی بی رنگ چین قابل ارائه توسط ش ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵۶ 96/03/04
فروش روغن سیلیکون 350عرضه روغن سیلیکون 1000کره ای واردات و توزیع روغن سیلیکون ۳۵۰ عرضه روغن سیلیکون ۱۰۰۰کره ای قابل ارائه توسط شر ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۲۱۳۳۹۹۳۷۲۴ 96/03/04
فروش نایسین غذایی عرضه نایسین نگهدارنده هلندی واردات و توزیع نایسین درگرید غذایی قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین دیگر موار ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/03/04
فروش نانوسیلیسکا کلوئید عرضه نانو سیلیس مایع واردات و توزیع نانوسیلیسکا کلوئید در قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین دیگر مو ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/03/04
فروش نشادر چین فروش آمونیوم کلرید عرضه کلرور آمونیوم واردات و توزیع نشادر چین درگرید صنعتی وغذایی در بسته بندی ۲۵کیلویی قابل ارائه تو ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۶ 96/03/04
فروش cmc غذایی عرضه cmc  خوراکی چین واردات و توزیع cmc غذایی عرضه cmc خوراکی چین در بسته بندی ۲۵کیلویی قابل ارائه ت ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۲۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/03/04