به تجارت ایران خوش آمدید

نتايج جستجو

آگهي مورد نظر: در  
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی ، غذایی ، دارویی دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی ، غذایی ، دارویی دستگاه بسته بندي وكيوم فرمينگ / ... تهران - آقای حسینی , تلفن : ۰۹۱۲۳۶۰۴۰۲۶ ۰۲۱۶۵۶۱۱۲۴۷ 96/02/31
دستگاه استریل تمام اتوماتیک با گاز اتیلن اکساید دستگاه استریل تمام اتوماتیک با گاز اتیلن اکساید مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب و ... تهران - آقای حسینی , تلفن : ۰۹۱۲۳۶۰۴۰۲۶ ۰۲۱۶۵۶۱۱۲۴۷ 96/02/31
ساخت قالبهای وکیوم فرمینگ تجهیزات پزشکی ساخت قالبهای وکیوم فرمینگ تجهیزات پزشکی ساخت قالبهای وکیوم فرمینگ و سیلینگ برای ... تهران - آقای حسینی , تلفن : ۰۹۱۲۳۶۰۴۰۲۶ ۰۲۱۶۵۶۱۱۲۴۷ 96/02/31
طراحی و ساخت کلین روم ( اتاق تمیز) تجهیزات پزشکی و دارویی غی طراحی و ساخت کلین روم ( اتاق تمیز) تجهیزات پزشکی و دارویی غیره نو ایده اندیشان ... تهران - آقای حسینی , تلفن : ۰۹۱۲۳۶۰۴۰۲۶ ۰۲۱۶۵۶۱۱۲۴۷ 96/02/30
لیپوماتیک (حذف چربی های زائد بدن) لیپوماتیک (حذف چربی های زائد بدن) شما میتوانید در یک جلسه بدون بیهوشی و فقط با ... تهران - جعفر فرزانه , تلفن : ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۹۷ ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۹۷ 96/02/24
طراحی و ساخت کلین روم ( اتاق تمیز) تجهیزات پزشکی و دارویی غی طراحی و ساخت کلین روم ( اتاق تمیز) تجهیزات پزشکی و دارویی غیره نو ایده اندیشان ... - نوایده اندیشان , تلفن : ۰۹۱۲۳۶۰۴۰۲۶ ۶۵۶۱۲۴۴۸ 96/02/31
طراحی و ساخت کارخانجات تولید، بسته بندی و استریل تجهیزات پزش طراحی و ساخت کارخانجات تولید، بسته بندی و استریل تجهیزات پزشکی یکبار مصرف شرکت ... - نوایده اندیشان , تلفن : ۰۹۱۲۳۶۰۴۰۲۶ ۶۵۶۱۲۴۴۸ 96/02/31
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی ، غذایی ، دارویی دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی ، غذایی ، دارویی دستگاه بسته بندي وكيوم فرمينگ / ... - نوایده اندیشان , تلفن : ۰۹۱۲۳۶۰۴۰۲۶ ۶۵۶۱۲۴۴۸ 96/02/31
دستگاه استریل تمام اتوماتیک با گاز اتیلن اکساید دستگاه استریل تمام اتوماتیک با گاز اتیلن اکساید مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب و ... - نوایده اندیشان , تلفن : ۰۹۱۲۳۶۰۴۰۲۶ ۶۵۶۱۲۴۴۸ 96/02/31
ساخت قالبهای وکیوم فرمینگ تجهیزات پزشکی ساخت قالبهای وکیوم فرمینگ تجهیزات پزشکی ساخت قالبهای وکیوم فرمینگ و سیلینگ برای ... - نوایده اندیشان , تلفن : ۰۹۱۲۳۶۰۴۰۲۶ ۶۵۶۱۲۴۴۸ 96/02/31