به تجارت ایران خوش آمدید

مصالح ساختمانی - خدمات ساختمانی

تازه های مصالح ساختمانی - خدمات ساختمانی

ترمز پله - استپ پله - ضد لغزش - ضد لغزنده یکی از مشکلات پله ها در ساختمانها ، لغزنده بودن آنها است. استفاده از این محصول ب ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ترمز پله ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و کف) ترمز پله مگاترد ( نوار ضد ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ترمز پله  ، مگاترد این محصول ایمنی تردد را در پله ها ، رمپ ها در مقابل لغزندگی ایجاد نموده و نسبت ب ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ترمز پله  -  استپ پله جهت جلوگیری از سر خوردن در پله ها و کف این محصول دارای ۲سال گارانتی و بیمه نامه ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ضد لغزش - ضد لغزنده محصول ضد لغزنده و کف شرکت عمران تجارت دانا به صورت درجا ریز اجرا شده ، در برابر ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ترمز پله این محصول ایمنی تردد را در پله ها ، رمپ ها در مقابل لغزندگی ایجاد نموده و نسبت ب ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ترمز پله  ، استوپ پله جهت جلوگیری از سر خوردن در پله ها و کف این محصول دارای ۲سال گارانتی و بیمه نامه ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
مگاترد - استپ پله - ضد لغزش - ضد لغزنده - ترمز پله محصول ضد لغزنده و کف شرکت عمران تجارت دانا به صورت درجا ریز اجرا شده ، در برابر ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ترمز پله ، استوپ پله این محصول ایمنی تردد را در پله ها ، رمپ ها در مقابل لغزندگی ایجاد نموده و نسبت ب ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
استپ پله نوار ضد لغزنده جهت ایمنی تردد در پله ها . این محصول دارای ۲سال گارانتی و بیمه ن ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ضد لغزش - ضد لغزنده محصول ضد لغزنده و کف شرکت عمران تجارت دانا به صورت درجا ریز اجرا شده ، در برابر ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ترمز پله  -  مگاترد جهت جلوگیری از سر خوردن در پله ها و کف این محصول دارای ۲سال گارانتی و بیمه نامه ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ضد لغزش - ترمز پله نوار ضد لغزنده جهت ایمنی تردد در پله ها . این محصول دارای ۲سال گارانتی و بیمه ن ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ترمز پله مگاترد ترمز پله مگاترد ( نوار ضد لغزنده پله و کف ) ترمز پله مگاترد ( نوار ضد ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
استوپ پله یکی از مشکلات پله ها در ساختمانها ، لغزنده بودن آنها است. استفاده از این محصول ب ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
ترمزپله این محصول ایمنی تردد را در پله ها ، رمپ ها در مقابل لغزندگی ایجاد نموده و نسبت ب ... تهران - عمران تجارت دانا آگهی منقضی شده 97/07/24
سقف هالوکور سقف هالوکور با استفاده از بتن مسلح پیش تنیده در کارخانه تولید و به محل اجرای پرو ... تهران - علی احمدی آگهی منقضی شده 97/07/23
nopic تیرچه با قابلیت اجرا تا دهانه ۱۲ متر بدون ستون.تیرچه ارزان و با کیفیت با تکنولوژ ... البرز - احمدی آگهی منقضی شده 97/07/23
دال بتنی فروش دال بتنی و یا هالو کور بتنی پیش تنیده . تولید و فروش دال بتنی پیشتنیده و یا ... البرز - سربلند آگهی منقضی شده 97/07/23
nopic تیرچه با قابلیت اجرا تا دهانه ۱۲ متر بدون ستون.تیرچه ارزان و با کیفیت با تکنولوژ ... البرز - احمدی آگهی منقضی شده 97/07/23
تولیدی پاشا تولیدی چسب پاشا تولید کننده انواع لیبل و روکشهای محافظ چسبدار صنعتی چاپ دار ... تهران - مجتبی مهدی زاده آگهی منقضی شده 97/07/21
تولید کننده انواع روکش های محافظ چسب دار تولیدی پاشا تولید کننده انواع روکش های محافظ چسب دارصنعتی انواع روکشهای محافظ ... تهران - مجتبی مهدی زاده آگهی منقضی شده 97/07/21