به تجارت ایران خوش آمدید
آگهی های ویژه

نگهداری کودک و سالمند

بنر
بنر
تازه های نگهداری کودک و سالمند - خدمات منزل

پرستار در منزل در کرج مرکز خدماتی مراقبتی سلامت اول پاسخگویی ۲۴ ساعته ، بزرگترین و معتبر ترین مرکز ارا ... البرز - سلامت اول کرج , تلفن : ۰۹۱۲۷۱۴۵۵۸۳ ۰۲۶-۳۲۲۲۱۵۶۳ 98/09/13
نگهداری از کودک و نظافت موسسه پرستاری سینا پرستاری از بیمار سالمند کودک در منزل دفتر مرکزی ۵ - ۴۴۹۶۶۰۹۴ ... تهران - فریدیوسفی , تلفن : ۰۹۱۲۱۸۹۶۱۸۵ ۰۲۱۴۴۹۶۶۰۹۴ ۰۲۱۴ 98/09/19
پرستاری و نظافت موسسه پرستاری سینا پرستاری از بیمار سالمند کودک در منزل دفتر مرکزی ۵ - ۴۴۹۶۶۰۹۴ ... تهران - فریدیوسفی , تلفن : ۰۹۱۲۱۸۹۶۱۸۵ ۰۲۱۴۴۹۶۶۰۹۴ ۰۲۱۴ 98/09/19
امور نظافتی و مراقبتی موسسه پرستاری در منزل پرستاری ازبیمار سالمند کودک درمنزل وبیمارستان مرکزپرست ... تهران - فریدیوسفی , تلفن : ۰۹۱۲۱۸۹۶۱۸۵ ۰۲۱۴۴۹۷۴۵۹۳ 98/09/19
نظافت منزل و محل کاروپرستاری ازبیمار موسسه پرستاری در منزل پرستاری ازبیمار سالمند کودک درمنزل وبیمارستان مرکزپرست ... تهران - فریدیوسفی , تلفن : ۰۹۱۲۱۸۹۶۱۸۵ ۰۲۱۴۴۹۶۶۰۹۴ ۰۲۱۴ 98/09/19
نظافت و مراقبت موسسه پرستاری در منزل پرستاری ازبیمار سالمند کودک درمنزل وبیمارستان مرکزپرست ... تهران - فریدیوسفی , تلفن : ۰۹۱۲۱۸۹۶۱۸۵ ۰۲۱۴۴۹۶۶۰۹۴ ۰۲۱۴ 98/09/19
کلیه امور نظافتی ومراقبتی موسسه پرستاری سینا پرستاری از بیمار سالمند کودک در منزل دفتر مرکزی ۵ - ۴۴۹۶۶۰۹۴ ... تهران - فریدیوسفی , تلفن : ۰۹۱۲۱۸۹۶۱۸۵ ۰۲۱۴۴۹۶۶۰۹۴ ۰۲۱۴ 98/09/19
پرستاری درمنزل موسسه پرستاری در منزل پرستاری ازبیمار سالمند کودک درمنزل وبیمارستان مرکزپرست ... تهران - فریدیوسفی , تلفن : ۰۹۱۲۱۸۹۶۱۸۵ ۰۲۱۴۴۹۶۶۰۹۴ ۰۲۱۴ 98/09/19
پرستاری درمنزل موسسه پرستاری در منزل پرستاری ازبیمار سالمند کودک درمنزل وبیمارستان مرکزپرست ... تهران - فریدیوسفی , تلفن : ۰۹۱۲۱۸۹۶۱۸۵ ۰۲۱۴۴۹۶۶۰۹۴ ۰۲۱۴ 98/09/19
مرکز پرستاری درمنزل چترفیروزه ای موسسه پرستاری در منزل چترفیروزه ای با مجوز رسمی بهترین خدمات و مناسب ترین هز ... البرز - چترفیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/09/18
nopic پرستاری بالیست برای پرواز در آسمان رضایت خدا پوشش دهی در همه نقاط استان البرز ... البرز - شرکت چترفیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶-۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/09/18
nopic مجرب ترین و معتبرترین مرکز پرستاری در منزل در سرتاسر استان البرز پاسخگویی بصورت ... البرز - مهرآوران چتر فیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶-۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/09/18
پرستاری در منزل چترفیروزه ای مجموعه پرستاری در منزل مهرآوران چترفیروزه ای با مجوز رسمی و پوشش دهی در سرتاسر ... البرز - چترفیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/09/18
شرکت استخدامی پرستار سالمند و کودک مهراوران استخدام پرستار خانم وآقا جهت رسیدگی به امورات سالمندان و کودکان در منزل وبیمارست ... البرز - موسسه استخدامی خدمات در منزل م , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/09/18
مجموعه خدمات پرستاری در منزل خدمات پرستاری در منزل چترفیروزه ای با مجوز رسمی پوشش دهی در همه استان البرز ... البرز - چترفیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/09/18
nopic پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در منزل پرستاربیمار نگهداری و مراقبت از کود ... البرز - مهر آوران چتر فیروزه ای آگهی منقضی شده 98/09/18
nopic انجام کلیه امور و خدمات پرستاری در منزل و بیمارستان با مجوز رسمی پاسخگویی شبا ... البرز - شرکت مهرآوران چترفیروزه ای آگهی منقضی شده 98/09/18
استخدام پرستاریدر منزل استخدام فوری خانم وآقا بدون محدودیت رده سنی حقوق بالا تا سه میلیون تومان و بال ... البرز - شرکت خدمات در منزل مهراوران چت آگهی منقضی شده 98/09/18
موسسه پرستاری در منزل مهرآوران چترفیروزه ای موسسه پرستاری در منزل مهرآوران چترفیروزه ای پرستاری کودک و سالمند در منزل همر ... البرز - چترفیروزه ای آگهی منقضی شده 98/09/18
nopic مجموعه پرستاری در منرل چترفیروزه ای پاسخگویی۲۴ساعته شیفت شبانه روزی-روزانه-شبا ... البرز - مهرآوران چترفیروزه ای آگهی منقضی شده 98/09/18

بنر