به تجارت ایران خوش آمدید
آگهی های ویژه

نگهداری کودک و سالمند

بنر
بنر
تازه های نگهداری کودک و سالمند - خدمات منزل

nopic مجموعه پرستاری در منرل چترفیروزه ای پاسخگویی۲۴ساعته شیفت شبانه روزی-روزانه-شبا ... البرز - مهرآوران چترفیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/11/03
موسسه پرستاری در منزل مهرآوران چترفیروزه ای موسسه پرستاری در منزل مهرآوران چترفیروزه ای پرستاری کودک و سالمند در منزل همر ... البرز - چترفیروزه ای , تلفن : ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ 98/11/03
nopic پرستاری بالیست برای پرواز در آسمان رضایت خدا پوشش دهی در همه نقاط استان البرز ... البرز - شرکت چترفیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶-۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/11/03
مرکز پرستاری درمنزل چترفیروزه ای موسسه پرستاری در منزل چترفیروزه ای با مجوز رسمی بهترین خدمات و مناسب ترین هز ... البرز - چترفیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/11/03
nopic مجرب ترین و معتبرترین مرکز پرستاری در منزل در سرتاسر استان البرز پاسخگویی بصورت ... البرز - مهرآوران چتر فیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶-۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/11/03
پرستاری در منزل چترفیروزه ای مجموعه پرستاری در منزل مهرآوران چترفیروزه ای با مجوز رسمی و پوشش دهی در سرتاسر ... البرز - چترفیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/11/03
شرکت استخدامی پرستار سالمند و کودک مهراوران استخدام پرستار خانم وآقا جهت رسیدگی به امورات سالمندان و کودکان در منزل وبیمارست ... البرز - موسسه استخدامی خدمات در منزل م , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/11/03
nopic پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در منزل پرستاربیمار نگهداری و مراقبت از کود ... البرز - مهر آوران چتر فیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶-۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/11/03
مجموعه خدمات پرستاری در منزل خدمات پرستاری در منزل چترفیروزه ای با مجوز رسمی پوشش دهی در همه استان البرز ... البرز - چترفیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/11/03
nopic انجام کلیه امور و خدمات پرستاری در منزل و بیمارستان با مجوز رسمی پاسخگویی شبا ... البرز - شرکت مهرآوران چترفیروزه ای , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/11/03
استخدام پرستاریدر منزل استخدام فوری خانم وآقا بدون محدودیت رده سنی حقوق بالا تا سه میلیون تومان و بال ... البرز - شرکت خدمات در منزل مهراوران چت , تلفن : ۰۹۳۶۴۴۸۸۱۵۸ ۰۲۶۳۲۲۶۱۲۰۳ 98/11/03
پرستار مورد اعتماد کودک و سالمند در منزل *مژده* *مژده* در (جشنواره سفید)دفتر پرستاری تندرست شرکت کن ... البرز - ترکاشوند , تلفن : ۰۹۰۱۹۴۶۹۳۶۲ ۰۲۶۳۴۴۶۰۲۹۱ 98/11/03
nopic پرستار کودک در منزل،پرستار سالمند در منزل،پرستار در منزل،پرستار،پرستار خصوصی،شرک ... البرز - احمد , تلفن : ۰۹۱۲۴۶۳۴۶۷۴ ۰۲۶۳۴۲۱۷۴۰۴ 98/11/03
پرستاری از کودک و سالمند و بیمار در منزل پرستار کودک و سالمند در منزل و بیمارستان خانم و آقا کرج و تهران شبانه روزی / ... البرز - احمد , تلفن : ۰۹۰۱۹۴۶۹۳۶۲ ۰۲۶۳۴۴۶۰۲۹۱ 98/11/03
مراقبت از کودک و سالمند *مژده* *مژده* در (جشنواره سفید)دفتر پرستاری تندرست شرکت کن ... البرز - ترکاشوند , تلفن : ۰۹۰۱۹۴۶۹۳۶۲ ۰۲۶۳۴۴۶۰۲۹۱ 98/11/03
پرستار سالمند و کودک و بیمار در منزل و بیمارستان *مژده* *مژده* در (جشنواره سفید)دفتر پرستاری تندرست شرکت کن ... البرز - ترکاشوند , تلفن : ۰۹۰۱۹۴۶۹۳۶۲ ۰۲۶۳۴۴۶۰۲۹۱ 98/11/03
مراقبت از کودک و سالمند در منزل *مژده* *مژده* در (جشنواره سفید)دفتر پرستاری تندرست شرکت کن ... البرز - ترکاشوند , تلفن : ۰۹۰۱۹۴۶۹۳۶۲ ۰۲۶۳۴۴۶۰۲۹۱ 98/11/03
پرستار سالمند و کودک و بیمار در منزل(جشنواره سفید) *مژده* *مژده* در (جشنواره سفید)دفتر پرستاری تندرست شرکت کن ... البرز - ترکاشوند , تلفن : ۰۲۶۳۴۴۶۰۲۹۱ ۰۲۶۳۴۴۶۰۲۹۱ 98/11/03
نگهداری از سالمند و کودک در منزل *مژده* *مژده* در (جشنواره سفید)دفتر پرستاری تندرست شرکت کن ... البرز - تندرست , تلفن : ۰۹۰۱۹۴۶۹۳۶۲ ۰۲۶۳۴۴۶۰۲۹۱ 98/11/03
اعزام پرستارو کمک پرستاربصورت شبانه روزی و مقطعی در بیمارستا ارتباط سریع با مرکز پرستاری ضربان: ۸۸۳۰۴۶۹۸ - ۸۸۸۴۰۳۱۶ - ۲۲۹۱۲۳۳۰ - ۲۲۹ ... تهران - zarabanco , تلفن : ۰۲۱۸۸۴۹۲۰۲۱ ۰۲۱۸۸۴۹۲۰۲۱ 98/10/30

بنر