به تجارت ایران خوش آمدید
آگهی های ویژه

نگهداری کودک و سالمند

بنر
تازه های نگهداری کودک و سالمند - خدمات منزل

پرستار بیمار در منزل با خدمات فوق تخصصی و تضمینی vip تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان : ۷۷۶۱۱۹۹۵ - ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
پرستاری تخصصی از سالمند در منزل با سرویس های ویژه و تضمینی سالمندی پایان راه نیست ، امیدی برای راه های نرفته است .همگام با قویترین و بروز ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
پرستار بیمار در بیمارستان با خدمات تضمینی و پرسنل حرفه ای تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان : ۷۷۶۱۱۹۹۵ - ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
اعزام همراه و پرستار بیمار در بیمارستان با تضمین تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان ۷۷۶۱۱۹۹۵ - ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
برترین خدمات تخصصی و تضمینی مراقبت از سالمند در منزل موسسه مهرگان موفق ترین و مدرنترین موسسه ی کشور با تحولی عظیم در ارائه ی خدمات مر ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
پرستار کودک و نوزاد در منزل با سرویسهای ویژه و فوق تخصصی  تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان : ۷۷۶۱۱۹۹۵ - ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶۶ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
مراقبت تخصصی و اعزام پرستار سالمند درمنزل با خدمات ویژه تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان ۷۷۶۱۱۹۹۵ - ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶۶ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
اعزام مراقب حرفه ای و متخصص برای نوزاد شما در منزل تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان : ۷۷۶۱۱۹۹۵ – ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶۶ – ۸۸۸۴۱ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
بهترین پرستار سالمند درمنزل با خدمات ویژه و تضمینی تماس با کارشناسان موسسه مهرگان ۷۷۶۱۱۹۹۵ - ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶۶ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
خدمات حرفه ای و فوق تخصصی مراقبت از کودک و نوزاد در منزل تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان: ۷۷۶۱۱۹۹۸ – ۷۷۶۱۱۹۹۵ ۸۸۸۴۱۲۶۶ – ۸۸۸۴ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
بزرگترین  موسسه ارائه خدمات تضمینی سالمند در منزل 88841266  تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان : ۷۷۶۱۱۹۹۵ - ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶۶ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
پرستار سالمند در منزل باخدمات فوق تخصصی و سرویسهای ویژه تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان : ۷۷۶۱۱۹۹۵ - ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶۶ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
اعزام مراقب و پرستار بیمار در منزل توسط معتبرترین موسسه تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان ۷۷۶۱۱۹۹۵ - ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
برترین و پرسابقه ترین موسسه ارائه خدمات تخصصینی کودک درمنزل تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان : ۷۷۶۱۱۹۹۵ – ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶۶ – ۸۸۸ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
مراقب و پرستار بیمار در منزل VIP تماس سریع با کارشناسان موسسه مهرگان ۷۷۶۱۱۹۹۵ - ۷۷۶۱۱۹۹۸ ۸۸۸۴۱۲۶ ... تهران - موسسه امداد مراقبان مهرگان آگهی منقضی شده 99/09/25
پرستار سالمند مرکز پرستاری آپامه با کارشناسان و مشاورین مجرب با سال ها سابقه کار در زمینه اعزا ... تهران - mehreapame آگهی منقضی شده 99/09/19
پرستار کودک مرکز پرستاری آپامه با کارشناسان و مشاورین مجرب با سال ها سابقه کار در زمینه اعزا ... تهران - mehreapame آگهی منقضی شده 99/09/19
پرستار بیمار مرکز پرستاری آپامه با کارشناسان و مشاورین مجرب با سال ها سابقه کار در زمینه اعزا ... تهران - mehreapame آگهی منقضی شده 99/09/19
پرستار بیمار موسسه پرستاری در منزل سفیـــــــــــــــــر آرامش مدرنترین مرکز ارائه خدمات و ... تهران - سفیر آرامش آگهی منقضی شده 99/09/19
پرستار سالمند موسسه پرستاری در منزل سفیـــــــــــــــــر آرامش مدرنترین مرکز ارائه خدمات و ... تهران - سفیر آرامش آگهی منقضی شده 99/09/19

بنر