به تجارت ایران خوش آمدید
آگهی های ویژه

خدمات گلخانه

بنر
تازه های خدمات گلخانه - کشاورزی و دامداری

هیتر گلخانه شرکت مانی دژ یک از اولین سازنده های هیتر گلخانه در ایران است که در اشکال و ابعاد ... اصفهان - علی عطابخش , تلفن : ۰۹۱۳۱۱۱۱۵۷۵ ۰۹۱۳۱۱۱۱۱۵۷۵ 01/07/12
توری سایبان گلخانه توری سایبان فيلتر نمودن بخشی از اشعه تابشي خورشيدبوسیله توری سایبان(SHADE) درک ... تهران - parsabsaze , تلفن : ۰۹۱۲۲۴۹۹۷۲۲ ۰۲۱۶۶۶۵۳۰۷۸ و ۷۹ 01/07/12
توری شید| شیدگلخانه ای| توری سایبان|توری سایه انداز توری شید| شیدگلخانه ای| توری سایبان|توری سایه انداز ۰۹۱۹۰۱۰۷۶۳۱ -انواع توری ش ... آذربايجان غربي - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ 01/07/11
خرید و قیمت توری شید 09197443453 خرید و قیمت توری شید ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ شید سایبان برای سایه اندازی در گلخانه، پرورش ... خراسان رضوي - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ 01/07/10
توری سبز گلخانه ، توری شید ، توری سایه انداز توری سبز گلخانه ، توری شید ، توری سایه انداز ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ شید سایبان برای سای ... گيلان - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ 01/07/10
توری گلخانه 80 درصد ( شیدگلخانه ) - تی تاک 09197443453 توری گلخانه ۸۰ درصد ( شیدگلخانه ) - تی تاک ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ شید سایبان برای سایه ا ... اصفهان - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ 01/07/09
 خرید و قیمت هر متر توری شید ،توری سبز گلخانه خرید و قیمت هر متر توری شید ، توری سبز گلخانه ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ شید سایبان برای سای ... خراسان رضوي - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ 01/07/09
خرید و قیمت توری شید گلخانه 09190768462 خرید و قیمت توری شید گلخانه ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ شید سایبان برای سایه اندازی در گلخانه ... خراسان رضوي - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ 01/07/06
قیمت هر متر توری شید ، خرید توری شید 09190768462 قیمت هر متر توری شید ، خرید توری شید ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ شید سایبان برای سایه اندازی ... البرز - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ 01/07/06
خرید توری شید ، قیمت توری شید - تی تاک خرید توری شید ، قیمت توری شید - تی تاک ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ شید سایبان برای سایه انداز ... البرز - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ 01/07/06
توری سایبان (شید گلخانه) توری سایه انداز 09190107631 توری سایبان (شید گلخانه) توری سایه انداز ۰۹۱۹۰۱۰۷۶۳۱ -انواع توری شید از لحاظ ... آذربايجان غربي - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ 01/07/06
توری شید سایبان | ملزومات گلخانه ۰۹۱۹۰۱۰۷۶۳۱ توری شید سایبان | ملزومات گلخانه ۰۹۱۹۰۱۰۷۶۳۱ شید سایبان برای سایه اندازی در گ ... بوشهر - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ 01/06/27
خرید و قیمت توری شید گلخانه ، توری سایه انداز خرید و قیمت توری شید گلخانه ، توری سایه انداز ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ شید سایبان برای سایه ... آذربايجان شرقي - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ 01/06/22
توری ضد سرما 09197443453 گروه صنعتی تی تاک ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ خرید مستقیم از تولید کننده ارسال به تمامی نقاط ... آذربايجان غربي - ttakconaderi , تلفن : ۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳ 01/06/08
توری افتابگیر ، توری شیدگلخانه ، توری سایه انداز 09190768462 توری افتابگیر ، توری شیدگلخانه ، توری سایه انداز ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ شید سایبان برای س ... مازندران - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ 01/06/08
توری سایبان ( شید گلخانه ) ملزومات گلخانه 09190768462 توری سایبان ( شید گلخانه ) ملزومات گلخانه ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ -انواع توری شید از لحاظ ... گلستان - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ 01/06/08
توری سایه انداز، توری شید ، توری سایبان ، شید گلخانه 0919076 توری سایه انداز، توری شید ، توری سایبان ، شید گلخانه ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ شید سایبان ب ... آذربايجان غربي - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ 01/06/08
توری شید | توری سایه انداز | شید گلخانه | 09190768462 توری شید | توری سایه انداز | شید گلخانه | ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ شید سایبان برای سایه ان ... خراسان رضوي - تی تاک فردین , تلفن : ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ ۰۹۱۹۰۷۶۸۴۶۲ 01/06/08
nopic در تولید نخ های گلخانه ای ۳ درصد یووی استفاده شده که برای جلوگیری از پوسیدگی نخ ... البرز - داود عبدالهی , تلفن : ۰۹۱۲۱۸۶۰۲۴۴ ۰۲۶۳۶۳۰۴۱۳۶ 01/06/02
فروش رطوبت ساز09199762163 رطوبت ساز پروانه ای با موتور طرح ایتالیا۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ رطوبت ساز مه ساز مه سا ... - شرکت کشاورزی تی تاک-سعیدی , تلفن : ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳ ۰۹۱۹۹۷۶۲۱۶۳_۰۹۱۲۰۵ 01/06/02

بنر