به تجارت ایران خوش آمدید
آگهی های ویژه

اتو بار و حمل اثاثیه

بنر
تازه های اتو بار و حمل اثاثیه - حمل و نقل

اسبابکشی وبسته بندی حرفه ای اسبابکشی وبسته بندی اثاثیه منزل،اداری،تجاری،،جهیزیه عروس،،،با کارگران ماهر وبااخ ... تهران - علی پور , تلفن : ۰۹۱۲۹۶۳۹۴۳۴ ۰۹۱۲۹۶۳۹۴۳۴ 96/06/31
خدمات گاوصندوق جابجایی انواع گاوصندوق..بازگشایی و رمزگشایی گاوصندوق..نصب رمز،تعویض قفل... خرید ... تهران - عمادامیری , تلفن : ۰۹۱۰۴۹۳۵۱۲۱ ۰۹۱۹۷۸۰۲۰۴۸ 96/06/30
اتوبارسازمان برنامه،حمل اثاثیه منزل(۴۴۳۲۷۳۹۹-۴۴۸۴۷۸۱۷)) مؤسسه حمل ونقل باربری ،اتوبار تضمین بار تهران با مجوز اتحادیه وکد پیگیری (۵۶۱)و۵ ... تهران - سید محمدرضا موسوی , تلفن : ۰۹۲۱۲۶۰۱۴۱۵ ۰۲۱-۴۴۸۴۷۸۱۷ 96/06/30
اتوبارپونک باربری پونک حمل اثاثیه منزل(۴۴۸۴۷۸۱۷) شرکت حمل ونقل باربری ،ضمانت بارتهران معتبرترین باربری درغرب وشمال تهران بامجوز ... تهران - سید محمدرضا موسوی , تلفن : ۰۹۲۱۲۶۰۱۴۱۵ ۴۴۸۴۷۸۱۷-۲۲۳۷۲۹۶۴ 96/06/30
اتوبارباغ فیض،حمل اثاثیه منزل باغ فیض(۴۴۸۴۷۸۱۷) مؤسسه حمل ونقل باربری ،اتوبار تضمین بار تهران با مجوز اتحادیه وکد پیگیری (۵۶۱)و۵ ... تهران - سید محمدرضا موسوی , تلفن : ۰۹۲۱۲۶۰۱۴۱۵ ۰۲۱-۴۴۸۴۷۸۱۷ 96/06/30
اتوبارصادقیه/حمل اثاثیه منزل صادقیه(۴۴۸۴۷۸۱۷) خسارت بی معناست ۱۰۰%تضمین) باربری /اتوبار/حمل ونقل/وانت بارتلفنی بامجوز اتحادی ... تهران - سید محمدرضا موسوی , تلفن : ۰۹۲۱۲۶۰۱۴۱۵ ۰۲۱-۴۴۸۴۷۸۱۷ 96/06/30
اتوبارمرزداران،حمل اثاثیه منزل(۴۴۳۲۷۳۹۹-۴۴۸۴۷۸۱۷) مؤسسه حمل ونقل باربری ،اتوبار تضمین بار مرزداران با مجوز اتحادیه وکد پیگیری (۵۶۱ ... تهران - سید محمدرضا موسوی , تلفن : ۰۹۲۱۲۶۰۱۴۱۵ ۰۲۱-۴۴۸۴۷۸۱۷ 96/06/30
اتوباربلوارفردوس،حمل اثاثیه منزل بلوارفردوس(۴۴۸۴۷۸۱۷) مؤسسه حمل ونقل باربری ،اتوبار تضمین بار تهران با مجوز اتحادیه وکد پیگیری (۵۶۱)و۵ ... تهران - سید محمدرضا موسوی , تلفن : ۰۹۲۱۲۶۰۱۴۱۵ ۰۲۱-۴۴۸۴۷۸۱۷ 96/06/30
اتوبارجنت آباد،حمل اثاثیه منزل جنت آباد،جنت بار مؤسسه حمل ونقل باربری ،اتوبار تضمین بار تهران با مجوز اتحادیه وکد پیگیری (۵۶۱)و۵ ... تهران - سید محمدرضا موسوی , تلفن : ۰۹۲۱۲۶۰۱۴۱۵ ۰۲۱-۴۴۸۴۷۸۱۷ 96/06/30
اتوباراشرفی اصفهانی،حمل اثاثیه منزل(۴۴۸۴۷۸۱۷) مؤسسه حمل ونقل باربری ،اتوبار تضمین بار تهران با مجوز اتحادیه وکد پیگیری (۵۶۱)و۵ ... تهران - سید محمدرضا موسوی , تلفن : ۰۹۲۱۲۶۰۱۴۱۵ ۴۴۸۴۷۸۱۷-۲۲۳۷۲۹۶۴ 96/06/30
اتوبارسعادت آباد،حمل اثاثیه منزل سعادت آباد(۲۲۳۷۲۹۶۴) شرکت حمل ونقل باربری اتوبار سعادت آبادمعتبرترین باربری درغرب وشمال تهران بامجوز ... تهران - سید محمدرضا موسوی , تلفن : ۰۹۲۱۲۶۰۱۴۱۵ ۲۲۳۷۲۹۶۴_۰۲۱ 96/06/30
اتوبارشاهین،حمل اثاثیه منزل شاهین(۴۴۳۲۷۳۹۹-۴۴۸۴۷۸۱۷) مؤسسه حمل ونقل باربری ،اتوبار تضمین بار تهران با مجوز اتحادیه وکد پیگیری (۵۶۱)و۵ ... تهران - سید محمدرضا موسوی , تلفن : ۰۹۲۱۲۶۰۱۴۱۵ ۰۲۱-۴۴۸۴۷۸۱۷ 96/06/30
باربری.باربری چلسی تهران44144030 باربری در تهران » بسته بندی ، حمل ،چیدمان « فروش کارتن بسته بندی (پنج لایه محکم ).ارسال تمام ... تهران - tatar_mohamad , تلفن : ۰۹۱۹۷۱۰۳۹۷۰ ۰۲۱۴۴۱۴۴۰۳۰ 96/06/28
اتوبار تهران.اتوبار چلسی بار تهران » بسته بندی ، حمل ،چیدمان « فروش کارتن بسته بندی (پنج لایه محکم ).ارسال تمام ... تهران - tatar_mohamad , تلفن : ۰۹۱۹۷۱۰۳۹۷۰ ۰۲۱۴۴۱۴۴۰۳۰ 96/06/28
nopic کلیه خدمات گاوصندوق از قبیل خرید و فروش گاوصندوق ، بازگشایی گاوصندوق ، جابجایی گ ... تهران - بهروز ایروانی , تلفن : ۹۹۱۲۳۹۵۰۶۴۶ 96/06/27
nopic   جابجایی گاوصندوق ، خرید و فروش گاوصندوق، بسته بندی و اسباب کشی ، کارگر خالی ... تهران - بهروز ایروانی , تلفن : ۰۹۱۲۳۹۵۰۶۴۶ 96/06/27
nopic خدمات ایرا گستر پیشرو در بسته بندی لوازم منزل ، اسباب کشی ، جابجایی گاوصندوق ، ب ... تهران - بهروز ایروانی , تلفن : ۰۹۱۲۳۹۵۰۶۴۶ 96/06/27
بازگشایی گاوصندوق 09123950646 -جابجایی  خربد و فروش گاوصندوق کلیه خدمات گاوصندوق از قبیل خرید و فروش گاوصندوق ، بازگشایی گاوصندوق ، جابجایی گ ... تهران - بهروز ایروانی , تلفن : ۰۹۱۲۳۹۵۰۶۴۶ 96/06/27
جابجایی گاوصندوق ، بازگشایی گاوصندوق ، خرید و فروش گاوصندوق   جابجایی گاوصندوق ، خرید و فروش گاوصندوق ، خدمات گاوصندوق از قبیل جابجایی ... تهران - بهروز ایروانی , تلفن : ۰۹۱۲۳۲۴۶۸۸۳ ۰۹۱۲۳۹۵۰۶۴۶ 96/06/27
اتوبار جنوب تهران 55207720 اتوبار نسیم بار ایران (۵۵۲۰۷۷۲۰) شرکت نسیم بار ایران آماده انجام کلیه امور مر ... تهران - علی مداحی , تلفن : ۰۹۱۹۶۶۲۰۰۰۱ ۰۲۱۵۵۲۰۷۷۲۰ 96/06/05

بنر