به تجارت ایران خوش آمدید
آگهی های ویژه

حمل و نقل بین شهری

بنر
تازه های حمل و نقل بین شهری - حمل و نقل

حمل و نقل یخچالداران تهران حمل کالای یخچالی و فریزری منجمد کامیون های یخچالی جهت حمل بار یخچالی و منجمد ب ... تهران - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ 01/06/02
کامیون بار یخچالی زابل شرکت جی سرویس حمل محموله های مواد غذایی و فاسدشدنی توسط ماشین های یخچالی در تما ... سيستان و بلوچستان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/11/04
کامیون بار یخچالی سرخس شرکت جی سرویس حمل محموله های مواد غذایی و فاسدشدنی توسط ماشین های یخچالی در تما ... خراسان رضوي - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/11/04
کامیون بار یخچالی آبادان شرکت جی سرویس حمل محموله های مواد غذایی و فاسدشدنی توسط ماشین های یخچالی در تما ... خوزستان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/11/04
کامیون بار یخچالی قائم شهر شرکت جی سرویس حمل محموله های مواد غذایی و فاسدشدنی توسط ماشین های یخچالی در تما ... مازندران - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/11/04
کامیون بار یخچالی بندر ماهشهر حمل بار یخچالی بین شهری و بین اللمللی در اسرع وقت بزرگ ترین ناوگان انواع ماشین ... خوزستان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/24
کامیون بار یخچالی سیرجان حمل بار یخچالی بین شهری و بین اللمللی در اسرع وقت بزرگ ترین ناوگان انواع ماشین ... كرمان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/24
کامیون بار یخچالی آمل حمل بار یخچالی بین شهری و بین اللمللی در اسرع وقت بزرگ ترین ناوگان انواع ماشین ... مازندران - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/24
کامیون بار یخچالی لاهیجان حمل بار یخچالی بین شهری و بین اللمللی در اسرع وقت بزرگ ترین ناوگان انواع ماشین ... گيلان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/24
کامیون بار یخچالی بندر لنگه حمل بار یخچالی بین شهری و بین اللمللی در اسرع وقت بزرگ ترین ناوگان انواع ماشین ... هرمزگان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/17
کامیون بار یخچالی بازرگان حمل بار یخچالی بین شهری و بین اللمللی در اسرع وقت بزرگ ترین ناوگان انواع ماشین ... آذربايجان غربي - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/17
کامیون بار یخچالی مهران حمل بار یخچالی بین شهری و بین اللمللی در اسرع وقت بزرگ ترین ناوگان انواع ماشین ... ايلام - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/17
کامیون بار یخچالی زنجان حمل و نقل کامیون یخچالداران ارائه خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی یخچال ... زنجان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/14
کامیون بار یخچالی زاهدان حمل و نقل کامیون یخچالداران ارائه خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی یخچال ... سيستان و بلوچستان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/14
کامیون بار یخچالی رفسنجان حمل و نقل کامیون یخچالداران ارائه خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی یخچال ... كرمان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ 02/10/11
کامیون بار یخچالی رامسر حمل و نقل کامیون یخچالداران ارائه خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی یخچال ... مازندران - جی سرویس , تلفن : ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ 02/10/11
کامیون بار یخچالی آستارا حمل و نقل کامیون یخچالداران ارائه خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی یخچال ... گيلان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ 02/10/11
کامیون بار یخچالی نجف آباد حمل و نقل کامیون یخچالداران ارائه خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی یخچال ... اصفهان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ 02/10/11
کامیون بار یخچالی بجنورد حمل و نقل کامیون یخچالداران ارائه خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی یخچال ... خراسان شمالي - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/03
کامیون بار یخچالی کرمان حمل و نقل کامیون یخچالداران ارائه خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی یخچال ... كرمان - جی سرویس , تلفن : ۰۹۲۲۲۱۴۳۳۸۳ ۰۹۱۴۱۴۰۳۳۸۳ 02/10/03

بنر