به تجارت ایران خوش آمدید

آهن آلات و ضایعات - صنعت

تازه های آهن آلات و ضایعات - صنعت

فولاد A36- ورق A36- میلگرد A36 – فولادA36 فولاد A۳۶- ورق A۳۶- میلگرد A۳۶ – فولادA۳۶-فولاد ساختمانی. این نوع فولاد یکی از ر ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 02/03/11
میلگرد استیل 304-ورق استیل 304-تسمه استیل 304 میلگرد استیل ۳۰۴ – لوله استیل ۳۰۴- ورق استیل ۳۰۴-. قوطی استیل ۳۰۴ – تسمه استیل ۳ ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 02/03/11
ورق آلومینیوم-میلگرد آلومینیوم-فروش آلومینیوم فروش آلومینیوم – ورق – لوله – تسمه – پروفیل ساختمانی- میلگرد — فویل آلومینیومی ب ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 02/03/11
استیل 630-فولاد 17-4PH-فولاد 4542-استیل 17-4PH فروش استیل ۶۳۰ فولاد ۶۳۰ یک فولاد ضد زنگ رسوب سختی شونده مارتنزیتی کم کربن شامل ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 02/03/11
فولاد Mo40 -میلگرد Mo40 – تسمه Mo40 -لوله Mo40 فولاد Mo۴۰ میلگرد mo۴۰- تسمه mo۴۰- لوله mo۴۰- ورق Mo۴۰. این نوع آلیاژ فولادی در ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 02/03/11
میلگرد 1221-فولاد 1221-فولاد فنر 1221-تسمه 1221 میلگرد ۱۲۲۱-فولاد ۱۲۲۱-تسمه ck۶۰-میلگرد ck۶۰-فولاد ck۶۰-فولاد فنر ۱۲۲۱-carbon ca ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 02/03/11
فولاد 7034-تسمه 7034-فولاد 37CR4-میلگرد 37CR4 فولاد ۷۰۳۴-فولاد با قابلیت عملیات حرارتی (Heat Treatment Steels) -نام های دیگر ا ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
میلگرد استیل 630، استیل 17-4ph ،فولاد 630 میلگرد استیل ۶۳۰- در بیشتر صنایع فولادی مورد نیاز است. که علاوه بر داشتن خاصیت ض ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
ورق st37-فولاد st37-فولاد ساختمانی فروش ورق st۳۷ ورق کربن استیل یا ST۳۷ یکی از پر کاربرد ترین آلیاژهای فلزی در صنع ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
فولاد مقاوم به حرارت فولاد مقاوم به حرارت : فولاد ck۴۵ - فولاد mo۴۰-فولاد ۶۵۸۲-فولاد ۴۸۴۱ اصطلاح های ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
فولاد سردکار-فولاد ابزار سردکار فروش فولاد میلگرد ۲۳۶۵-میلگرد ۲۳۷۹-میلگرد ۲۵۱۰-میلگرد ۲۵۵۰-میلگرد۲۷۶۷ فولاد سرد ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
ورق st44-لوله st44-فولاد st44 فروش ورق st۴۴ فولاد st۴۴ یکی از این نوع فولادهاست که در گروه فولادهای نرم (mild ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
فولاد سردکار – فولاد ابزار – فولاد ضد خوردگی فولاد سردکار – فولاد ابزار – فولاد ضد خوردگی – فولاد ضد سایش – فولاد سختکار – فو ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
فولاد 7131-میلگرد 7131-گرد 7131 فولاد ۷۱۳۱ – فولاد ۵۹۲۰- گرد ۱/۷۱۳۱ – ۱/۵۹۲۰-فولاد سمانته-میلگرد سمانته کارب ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
ck67-تسمهck67-میلگردck67-فولاد فنر-1070 ck۶۷-تسمهck۶۷-میلگردck۶۷-ورقck۶۷-قیمتck۶۷-فولادck۶۷-فولاد۱۲۳۱ فولاد فنر Ck۶۷ از ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
نیکل - فولاد ضد زنگ-فولاد چکش خوار-فولاد ضد خوردگی نیکل - فولاد نیکل - فولاد مقاوم بالا - فولاد حرارتی - فولاد چکش خوار - فولاد ضد ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
vcn150 - vcn200 - vcn - فولاد فولاد vcn - vcn۲۰۰ - vcn۱۵۰ فروشگاه فولاد رسول دلاکان -=-=-= با ربع قرن تجربه د ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
فولاد 4130 - فولاد سختکار - گرد 4130-فولاد ضد خوردگی فولاد ۴۱۳۰ –ورق ۴۱۳۰-گرد ۴۱۳۰- میلگرد ۴۱۳۰-مقاطع -۴۱۳۰ فولاد ماشینکار-فولاد سخت ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
ورق p265gh -فولاد p265gh -فولاد ضد زنگ p۲۶۵ gh یا همان ورق فولادی بویلر نوعی ورق ضخیم بویلر سازی و فولاد ضد زنگ است که ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
ناودانی – ناودانی فولادی-ناودانی پرسی-ناودانی مشبک ناودانی – ناودانی فولادی-ناودانی پرسی-ناودانی فابریک-ناودانی مشبک-ناودانی UNP ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
داپلکس - فولاد داپلکس-میلگرد داپلکس-لوله داپلکس داپلکس – فولاد ضد خوردگی داپلکس-لوله داپلکس-میلگرد داپلکس-ورق داپلکس-فولاد ضد زن ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11
A283 - ورق A283 - فولاد A283 - فولاد مخزنی - ASTM A۲۸۳ – ورق A۲۸۳ – فولاد A۲۸۳ – فولاد پلسازی- ASTM A۲۸۳-فولاد کشتی سازی – فولاد ا ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 02/03/11