به تجارت ایران خوش آمدید

مواد شیمیایی و معدنی - صنعت

تازه های مواد شیمیایی و معدنی - صنعت

فروش بنتونیت خاک بنتونیت فروش بنتونیت کلوخه و پودری تولید بنتونیت با جذب آب های مختلف ... تهران - shayan kood , تلفن : ۰۹۱۲۰۷۱۰۱۹۲ ۰۲۱۸۸۹۷۰۲۶۲ 99/04/24
عرضه پرلیت پرلیت Perlite پرلیت نوعی سنگ شیشه ای آتشفشانی با ترکیب سیلیکات آلومینیم است ... تهران - shayan kood , تلفن : ۰۹۱۲۰۱۸۵۶۲۱ ۰۲۱۸۸۹۷۰۲۶۲ 99/04/24
انواع مواد شیمیایی انواع مواد شیمیایی اسید نیتریک ، اسید کلریدریک ، اسید سولفوریک ، اسید فسفریک ، ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
nopic فروشنده سود مایع: تأمین کننده سود مایع, سود مایع ۵۰%, فروش سود مایع اروند, عرض ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
کاستیک سودا هیدرواکسید سدیم فرمول (NaOH) آنالیز 98%  نام کاربرد کاستیک سودا : کاستیک سودا در صنایع نفت و گاز و پترو شیمی کاستیک سودا در ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
فروش فنل در تناژ بالا فنل ( Phenol ) ترکیبی است که از جایگزینی هیدروژن یک هسته آروماتیک با گروه هیدروک ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
سود مایع سود مایع هیدروکسید سدیم مایع فروش سود مایع به صورت فله (تناژ بالا) با بهتری ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
فروش سولفات آمونیوم سولفات آمونیوم کـریـسـتـال سولفات آمونی فروش سولفات آمونیوم سولفات آمونیوم کـریـسـتـال سولفات آمونیوم محلول در آب سو ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
سود سوزآور، Caustic Soda سود جامد پرک کاستیک سودا سود کاستیک کاربرد سود سوز آور: صنایع نفت و گاز و پترو شیمی صنایع غذائی ، صنایع شیر ، کنسر ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
سولفات آلومینیوم 17% پودری جهت صنایع تصفیه و کاغذ سازی سولفات آلومینیوم پودری سولفات آلومینیوم با کیفیت صادراتی سولفات آلومینیوم در ب ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
سدیم تری پلی فسفات سبک و سنگین آنالیز: 37 %57 % و بالاتر و فروش سدیم تری پلی فسفات : فروشنده سدیم هگزا متافسفات, فروشنده سدیم تری پلی فسفا ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
سولفید سدیم- سولفور سدیم فروش سولفید(سولفور)سدیم به صورت عمد این ماده به ۳ صورت زیر تولید میشود : مایع با خلوص حدود % ۳۰ کلوخه با خلوص حدود ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
فروش عمده سولفات سدیم فروش سولفات سدیم در تناژ بالا این ماده فروش عمده سولفات سدیم فروش سولفات سدیم در تناژ بالا این ماده در تولید مواد شوی ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
فروش سود پرک جامد (سود سوز آور) یا کاستیک خلوص بالا قیمت من کاربرد سود سوز آور: صنایع نفت و گاز و پترو شیمی صنایع چرم و نساجی صنایع رنگ ر ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
سولفات انواع سولفات به قیمت مناسب سولفات روی کریستال ۱۸-۲۰% سولفات روی کریستال ۲۰-۲۲% سولفات روی ک ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
سود پرک کاستیک سود پرک سود سوز آور سود کاستیک کاستیک سودا س استفاده سود پرک کاستیک در صنایع : صنایع رنگ رزی تولید کارتن و کاغذ صنایع چرم ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
فروش سولفات آمونیوم پودری سولفات آمونیوم کریستال سولفات آمون کاربرد سولفات آمونیوم : استفاده در زمین های کشاورزی و باغات تولید انواع کود ک ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
سود پرک هیدرواکسید سدیم نام صنعتی : سود سوز آور فرمول (NaOH کاربرد سود پرک : صنایع نفت و گاز و پترو شیمی صنایع غذائی ، صنایع شیر، کنسرو سا ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
فروش جوش شیرین فروش جوش شیرین با فرمول NaHCO۳ در تناژ بالا موجود خوراکی – صنعتی ، چینی – وا ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
سود جامد پرک،سود پرک، کاستیک سودا با کیفیت صادراتی Caustic S مصارف سود پرک : صنایع رنگ رزی تولید کارتن و کاغذ صنایع چرم و نساجی صنایع نفت ... تهران - mostafa pars , تلفن : ۰۹۳۵۹۸۹۸۸۲۲ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 99/04/24
خریدار انواع سولفات صنعتی و کشاورزی خریدار انواع سولفات خریدار انواع سولفات سولفات آهن سولفات مس سولفات روی سولفات سدیم سولفا ... تهران - amo sulphate , تلفن : ۰۹۳۶۶۵۵۳۵۳۷ ۰۲۱۸۸۹۷۰۲۶۲ 99/04/24
مشارکت در تولید سولفات  تأمین مواد اولیه از ما       مشارکت در تولید سولفات تأمین مواد اولیه از ما تولید ک ... تهران - amo sulphate , تلفن : ۰۹۳۶۶۵۵۳۵۳۷ ۰۲۱۸۸۹۷۰۲۶۲ 99/04/24