به تجارت ایران خوش آمدید

مواد شیمیایی و معدنی - صنعت

تازه های مواد شیمیایی و معدنی - صنعت

واردات تالک آرایشی _ تالک گرید بهداشتی پودر تالک گرید آرایشی ستیل الکل آرایشی گلسیرین آرایشی اسید استئاریک آرایشی ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۵۴۷۶۴۸۱ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش غلظت دهنده اسید ، فروش ژل کننده اسید شرکت پاسارگاد نوین عرضه کننده ماده غلظت دهنده اسید یا ژل کننده اسید می باشد که د ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۳۳۹۸۲۷۴۸ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش اسید سولفامیک،عرضه سولفامیک اسید چین اسیدسولفامیک جرم گیر بسیار قوی می باشد. سولفامیک اسید در بسته بندی۲۵ کیلوگرمی م ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 99/04/24
تالک غذایی ، تالک خوراکی فروش تالک خوراکی محصول کشور آلمان قابل عرضه توسط پاسارگاد نوین می باشد . پودر ت ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۵۴۷۶۴۸۱ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش ژل کننده شوینده اسیدی شرکت پاسارگاد نوین عرضه کننده ژل ساز ( ژل کننده ) مخصوص مواد با PH اسیدی می باشد ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش سیلکوهگزانون تایوان،عرضه چسب سیلکوهگزانون سیلکوهگزانون در بشکه های ۱۹۰ کیلو گرمی موجود است. سیلکوهگزانون محصول کشور تایوا ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 99/04/24
فروش ستریمونیوم کلراید عرضه CTAC ماده ستیل تری متیل آمونیوم کلراید با نام دیگر ستریمونیوم کلراید سورفکتانت کاتیون ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۵۴۷۶۴۸۱ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش PEG75 Lanolin عرضه پلی اتیلن گلیکول 75 لانولین لیست مواد اولیه آرایشی بهداشتی موجود شرکت پاسارگاد نوین به شرح زیر می باشد : ست ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش نانو سیلیکا هیدروفوب عرضه نانو اکسید سیلسیم آب گریز بست نانو سیلیکا آب گریز (هیدروفوب) یا نانو دی اکسید سیلیکون ۲۰نانو متر توسط شرکت پاس ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 99/04/24
رنگ خوراکی -  فروش رنگ خوراکی – واردات رنگ غذایی واردات رنگ های خوراکی کاربرد در مواد خوراکی و صنایع غذایی کشور رنگ های خوراکی ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱-۳۳۹۹۳۷۲۵-۶ 99/04/24
فروش سیکلوپنتاسیلوکسان آرایشی فروش ایزو پروپیل میرستات شرکت پاسارگاد نوین وارد کننده و تامین کننده ماد اولیه آرایشی و بهداشتی می باشد . ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۵۴۷۶۴۸۱ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش ایزوپروپیل پالمیتات عرضه ایزوپروپیل پالمیتات لیست مواد اولیه آرایشی و بهداشتی شرک پاسارگاد نوین به شرح زیر می باشد : اتیلن گ ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۵۴۷۶۴۸۱ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
روغن آرگان فروش روغن آرگان مراکش 25 لیتری واردات فروش روغن آرگان مراکش فقط ۲۵ لیتری روغن آرگان قابل مصرف در صنایع آرایشی ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۵۴۷۶۴۸۱ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش نانو سیلیکا عرضه نانو اکسید سیلیسیم فروش نانو دی اکسید واردات نانو سیلیکا آزمایشگاهی از کشور آلمان جهت استفاده در پروژه های حساس آزمای ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 99/04/24
فروش نانوSic،نانو کاربید سیلسیوم،نانو سیلسیوم کاربید فروش نانوSic،فروش نانوکاربید سیلسیوم،فروش سیلسیوم کاربید نانو. نانو مواد دیگرقا ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 99/04/24
فروش مواد اولیه شوینده عرضه مواد نگهدانده بهداشتی شرکت پاسارگاد نوین عرضه کننده و تامین کننده مواد اولیه شوینده های بهداشتی و صنعت ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۳۳۹۹۳۷۲۵ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش گلیسیرین عرضه گلیسیرین مالزی لیست مواد اولیه آرایشی و بهداشتی شرکت پاسارگاد نوین به شرح زیر می باشد : بیزواک ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۵۴۷۶۴۸۱ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش ادت آ، کلر هندی، تری سدیم فسفات،مورفولین و هگزا متافسفا واردات و عرضه ادت آ، کلر هندی، تری سدیم فسفات،مورفولین و هگزا متافسفات. EDTA کا ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 99/04/24
فروش نانو اکسید آلومینیوم،فروش آلومینیوم اکسید نانو فروش نانو اکسید آلومینیوم(نانو آلومینا) فروش نانو اکسید مس فروش نانو اکسید سیل ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 99/04/24
فروش ادت آ، کلر هندی، تری سدیم فسفات،مورفولین و هگزا متافسفا واردات و عرضه ادت آ، کلر هندی، تری سدیم فسفات،مورفولین و هگزا متافسفات. EDTA کا ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 99/04/24
فروش بیزواکس عرضه موم زنبور عسل ( موم آرایشی ) لیست مواد اولیه آرایشی بهداشتی موجود شرکت پاسارگاد نوین به شرح زی می باشد : کرب ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۵۴۷۶۴۸۱ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24
فروش گوار هیدروکسی پروپیل تریمونیوم کلراید عرضه هیدروکسی پرو شرکت پاسارگاد نوین وارد کننده و تامین کننده اقلام زیر می باشد . پلی کواترنیوم ۷ ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۵۴۷۶۴۸۱ ۳۳۹۸۲۷۴۸ 99/04/24