به تجارت ایران خوش آمدید
بنر
تازه های خدمات پزشکی - پزشکی و درمانی

تجهیزات یکبارمصرف پزشکی، دندانپزشکی ، بیمارستانی و آرایشگاهی ????عرشیا پلاست تولید کننده تجهیزات یکبار مصرف پزشکی ، دندان پزشکی ، بیمارستانی ... تهران - علیرضا محمدی آگهی منقضی شده 00/02/08
شارژ سیلندر اکسیژن طبی جهت بیماران قلبی و ریوی شارژ کپسولهای اکسیژن پنج و ده لیتری شارژ سیلندر اکسیژن طبی جهت بیماران قلبی و ر ... تهران - هومن نماینده آگهی منقضی شده 00/02/08
یخ خشک یخ خشک ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژل پک ،آیس پک و سیستم های حمل سرد استفا ... تهران - ibnstads آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ ژله ای ۱۱۰ گرمی ۸ * ۱۱ سانتی متر (سایز متوسط) یخ ژله ای ۱۱۰ گرمی ۸ * ۱۱ سانتی متر (سایز متوسط) ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ... تهران - دکتر کیمیاگر آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ ژله ای ۲۷۰ گرمی صورتی ۱۱٫۵ * ۱۷٫۵ سانتی متر یخ ژله ای ۲۷۰ گرمی صورتی ۱۱٫۵ * ۱۷٫۵ سانتی متر ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژل ... تهران - دکتر کیمیاگر آگهی منقضی شده 00/02/20
هارد پک کوچک ۱٫۷ * ۱۱٫۵ * ۱۷ سانتی متر ۲۷۰ گرمی هارد پک کوچک ۱٫۷ * ۱۱٫۵ * ۱۷ سانتی متر ۲۷۰ گرمی ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژ ... تهران - ibnstads آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ ژله ای ۱کیلو گرمی ۲۰*۳۰ سانتی متر یخ ژله ای ۱کیلو گرمی ۲۰*۳۰ سانتی متر ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژل پک ،آیس ... تهران - دکتر کیمیاگر آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ فورییکبار مصرف ۱۵ دقیقه سرما یخ فورییکبار مصرف ۱۵ دقیقه سرما شرکت اکسیر ردکا برای اولین بار در ایران موفق به ... تهران - ibnstads آگهی منقضی شده 00/02/20
هارد پک خیلی بزرگ ۴ * ۱۳ * ۲۰ سانتی متر ۷۵۰ گرمی هارد پک خیلی بزرگ ۴ * ۱۳ * ۲۰ سانتی متر ۷۵۰ گرمی ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ... تهران - دکتر کیمیاگر آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ ژله ای ۱۴ * ۱۱ سانتی متر ۳۲۰ گرمی یخ ژله ای ۱۴ * ۱۱ سانتی متر ۳۲۰ گرمی ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژل پک ،آیس پ ... تهران - دکتر کیمیاگر آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ ژله ای ۲۷۰ گرمی سبز ۱۱٫۵ * ۱۷٫۵ سانتی متر یخ ژله ای ۲۷۰ گرمی سبز ۱۱٫۵ * ۱۷٫۵ سانتی متر ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژل پ ... تهران - دکتر کیمیاگر آگهی منقضی شده 00/02/20
هارد پک خیلی بزرگ ۴ * ۱۳ * ۲۰ سانتی متر ۷۵۰ گرمی هارد پک خیلی بزرگ ۴ * ۱۳ * ۲۰ سانتی متر ۷۵۰ گرمی ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ... تهران - ibnstads آگهی منقضی شده 00/02/20
هارد پک متوسط ۳* ۹ * ۱۶سانتی متر ۳۵۰گرمی هارد پک متوسط ۳* ۹ * ۱۶سانتی متر ۳۵۰گرمی ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژل پک ،آ ... تهران - ibnstads آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ ژله ای ۳۰۰ گرمی طلایی ۱۱ * ۲۳ سانتی متر یخ ژله ای ۳۰۰ گرمی طلایی ۱۱ * ۲۳ سانتی متر ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژل پک ... تهران - دکتر کیمیاگر آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ ژله ای ۱۷ * ۱۳ سانتی متر ۵۰۰ گرمی یخ ژله ای ۱۷ * ۱۳ سانتی متر ۵۰۰ گرمی ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژل پک ،آیس پ ... تهران - دکتر کیمیاگر آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ ژله ای ۲۷۰ گرمی سفید ۱۱٫۵ * ۱۷٫۵ سانتی متر یخ ژله ای ۲۷۰ گرمی سفید ۱۱٫۵ * ۱۷٫۵ سانتی متر ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژل ... تهران - دکتر کیمیاگر آگهی منقضی شده 00/02/20
 هارد پک کوچک ۴ عددی ۱۱٫۵*۱۷٫۵*۱٫۷ جمعا ۱۰۸۰ گرم هارد پک کوچک ۴ عددی ۱۱٫۵*۱۷٫۵*۱٫۷ جمعا ۱۰۸۰ گرم ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ... تهران - ibnstads آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ کیسه ای آبی مات ۸*۱۱٫۵ سانتیمتر ۷۰ گرمی (کپی) یخ کیسه ای آبی مات ۸*۱۱٫۵ سانتیمتر ۷۰ گرمی (کپی) ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ... تهران - دکتر کیمیاگر آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ کیسه ای آبی مات ۸*۱۱٫۵ سانتیمتر ۷۰ گرمی (کپی) یخ کیسه ای آبی مات ۸*۱۱٫۵ سانتیمتر ۷۰ گرمی (کپی) ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ... تهران - ibnstads آگهی منقضی شده 00/02/20
یخ ژله ای ۳۰۰ گرمی طلایی ۱۱ * ۲۳ سانتی متر یخ ژله ای ۳۰۰ گرمی طلایی ۱۱ * ۲۳ سانتی متر ردکا آیس پیشرو در تولید انواع ژل پک ... تهران - ibnstads آگهی منقضی شده 00/02/20

بنر