به تجارت ایران خوش آمدید
بنر
تازه های آموزش

چگونه اگهی رایگان اینترنتی درج کنیم دوست گرامی و ارجمند احتراما به عرض می رسانم سایت نیازمندیهای تجارت ایران در ص ... تهران - fahimi , تلفن : ۰۹ 95/09/20
نقاشی و طراحی سیاه قلم  سایت ماه تی تی نگار بازدید ازآثار ماه تی تی نگار : بابل میدان کارگر و یا www.mahtitinegar.ir سایت ... مازندران - سایت ماه تی تی نگار بابل , تلفن : ۰۹۱۱۱۱۲۳۲۲۴ ۰۹۱۱۱۱۲۳۲۲۴ تلگرام 95/09/16
نرم افزار هلو به نام خدا آموزش حسابداری، نرم افزار مالی و حسابرسی ویژه بازار کار فرصت ویژه ... تهران - dehnad , تلفن : ۰۹۱۲۹۲۸۲۳۲۹ ۰۲۱۵۵۹۶۹۰۱۱ 95/09/21
آموزش نرم افزار حسابداری به نام خدا آموزش حسابداری، نرم افزار مالی و حسابرسی ویژه بازار کار فرصت ویژه ... تهران - dehnad , تلفن : ۰۹۱۲۹۲۸۲۳۲۹ ۰۲۱۵۵۹۶۹۰۱۱ 95/09/21
نرم افزار رافع به نام خدا آموزش حسابداری، نرم افزار مالی و حسابرسی ویژه بازار کار فرصت ویژه ... تهران - dehnad , تلفن : ۰۹۱۲۹۲۸۲۳۲۹ ۰۲۱۵۵۹۶۹۰۱۱ 95/09/21
نرم افزار مالی هلو به نام خدا آموزش حسابداری، نرم افزار مالی و حسابرسی ویژه بازار کار فرصت ویژه ... تهران - dehnad , تلفن : ۰۹۱۲۹۲۸۲۳۲۹ ۰۲۱۵۵۹۶۹۰۱۱ 95/09/21
حسابداری بازار کار به نام خدا آموزش حسابداری، نرم افزار مالی و حسابرسی ویژه بازار کار فرصت ویژه ... تهران - dehnad , تلفن : ۰۹۱۲۹۲۸۲۳۲۹ ۰۲۱۵۵۹۶۹۰۱۱ 95/09/21
هلو به نام خدا آموزش حسابداری، نرم افزار مالی و حسابرسی ویژه بازار کار فرصت ویژه ... تهران - dehnad , تلفن : ۰۹۱۲۹۲۸۲۳۲۹ ۰۲۱۵۵۹۶۹۰۱۱ 95/09/21
حسابداری بازار کار به نام خدا آموزش حسابداری، نرم افزار مالی و حسابرسی ویژه بازار کار فرصت ویژه ... تهران - dehnad , تلفن : ۰۹۱۲۹۲۸۲۳۲۹ ۰۲۱۵۵۹۶۹۰۱۱ 95/09/21
دوره آموزشی نظام آراستگي محيط کار 5S آشنایی با نظام آراستگي در سازمان آشنايي با مفاهيم ۵S فرهنگ نظم و ساماندهی م ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20
دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه نام دوره : آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ۱۷۰۲۵ ISO هدف از دو ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20
دوره آموزشی مديريت فرآیند آموزش بر مبنای استاندارد بین الملل آشنایی با الزامات فرآیند آموزش نیاز سنجی صحیح و فراگیر آموزشی برنامه ریزی ا ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20
دوره مدیریت فرآیند آموزش نام دوره : مدیریت فرآیند آموزش بر مبنای استاندارد بین المللی ISO ۱۰۰۱۵ هدف از ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20
دوره آموزشی شخصیت شناسی و  تحلیل توانمندی های شغلی توصیف منطقی و دقیق مشخصه های رفتاری فرد متدهای تعیین روش هدايت و رهبري موفق اف ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20
دوره سیستم مدیریت رضایت مشتری نام دوره : سیستم مدیریت رضایت مشتری بر مبنای استانداردهای بین المللی ۱۰۰۰۲:۲۰ ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20
دوره اصول و فنون مذاکره هدف از دوره : آشنایی با اصول مذاکره و چگونگی مدیریت جلسات مذاکره و فروش موفق مو ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20
دوره آموزشی باشگاه مشتریان تکنیک های شناسایی مشتریان گردآوری اطلاعات طبقه بندی اصولی تحلیل سلایق و ع ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20
دوره بازاریابی و فروش تلفنی هدف از دوره : آشنایی با بازاریابی تلفنی و کسب مهارت های برقراری ارتباط و تأثیر گ ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20
دوره تحلیل رفتار مصرف کننده هدف از دوره : آشنایی با راه هایی برای برآورده ساختن نیاز مصرف کنندگان، بازاریابی ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20
دوره مدیریت ارتباط با مشتری هدف از دوره : چگونگی مدیریت بر ارتباطات و روابط دو سویه با مشتری و برقراری سیستم ... تهران - کریمی , تلفن : ۰۹۳۶۳۷۹۳۷۸۲ ۰۲۱۸۸۰۱۵۶۶۹ 95/09/20

بنر