به تجارت ایران خوش آمدید
آگهی های ویژه

ماشین آلات صنعتی

بنر
تازه های ماشین آلات صنعتی - صنعت

چگونه هیدروگرافیک و چاپ آبی کنم09195642293 شرکت ایلیاکالر تولید کننده انواع وان هیدروگرافیک هیدروگرافیک و وان و حوضچه ای و ... تهران - علی حاتمی , تلفن : ۰۹۱۹۵۶۴۲۲۹۳ ۰۹۳۶۲۷۰۹۰۳۳-۰۲۱۵۶۵ 00/06/29
واردات و فروش انواع قطعات ماشین آلات نساجی( غلطک) شرکت بازرگانی نگین باف اولین بزرگترین وارد کننده فروشنده انواع دستگاه های کشبافی ... آذربايجان شرقي - علی اکبر بالا زاده , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ - ۰۹۱۴ 02/09/11
واردات و فروش انواع ماشین آلات کشبافی و نواربافی شرکت بازرگانی نگین باف ، اولین و بزرگترین واردکننده فروشنده انواع دستگاه های ... آذربايجان شرقي - نگین باف , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ - ۰۹۱۴ 02/09/11
واردات و فروش انواع قطعات نواربافی شرکت بازرگانی نگین باف اولین بزرگترین وارد کننده فروشنده انواع دستگاه های کشبافی ... آذربايجان شرقي - نگین باف , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ - ۰۹۱۴ 02/09/11
واردات و فروش انواع ماشین آلات کشبافی و نواربافی شرکت بازرگانی نگین باف ، اولین و بزرگترین واردکننده فروشنده انواع دستگاه های ... آذربايجان شرقي - نگین باف , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ - ۰۹۱۴ 02/09/11
واردات و فروش انواع قطعات ماشین آلات نساجی شرکت بازرگانی نگین باف ، اولین و بزرگترین واردکننده و فروشنده انواع قطعات ماشین ... آذربايجان شرقي - نگین باف , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ - ۰۹۱۴ 02/09/11
واردات و فروش انواع قطعات ماشین آلات نساجی:فنر شرکت بازرگانی نگین باف اولین بزرگترین وارد کننده فروشنده انواع دستگاه های کشبافی ... آذربايجان شرقي - علی اکبر بالا زاده , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ - ۰۹۱۴ 02/09/11
واردات و فروش دستگاههای نواربافی در بازرگانی نگین باف شرکت بازرگانی نگین باف ، واردات و فروش انواع دستگاه های کش بافی و نواربافی و سای ... آذربايجان شرقي - aliakbarbalazadeh , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ 02/09/11
واردات و فروش انواع قطعات ماشین آلات نساجی ازجمله:دینام شرکت بازرگانی نگین باف اولین بزرگترین وارد کننده فروشنده انواع دستگاه های کشبافی ... آذربايجان شرقي - aliakbarbalazadeh , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ 02/09/11
واردات و فروش دستگاههای  شیطانکی در شرکت نگین باف شرکت بازرگانی نگین باف ، واردات و فروش انواع دستگاه های کش بافی و نواربافی و سای ... آذربايجان شرقي - aliakbarbalazadeh , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ 02/09/11
واردات و فروش دستگاههای سوزنی در شرکت نگین باف شرکت بازرگانی نگین باف ، واردات و فروش انواع دستگاه های کش بافی و نواربافی و سای ... آذربايجان شرقي - aliakbarbalazadeh , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ 02/09/11
واردات و فروش دستگاه های رافینگ چله پیچی شرکت بازرگانی نگین باف ، واردات و فروش انواع دستگاه های کش بافی و نواربافی و سای ... آذربايجان شرقي - aliakbarbalazadeh , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ 02/09/11
واردات و فروش انواع قطعات ماشین آلات نساجی ازجمله:سرکله شرکت بازرگانی نگین باف اولین بزرگترین وارد کننده فروشنده انواع دستگاه های کشبافی ... آذربايجان شرقي - aliakbarbalazadeh , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ - ۰۹۱۴ 02/09/11
دستگاه چله پیچی فروش انواع ستگاه های نساجی_ کشبافی و نواربافی_ دستگاه سوزنی_شیطانکی و قیطان بافی ... آذربايجان شرقي - علی اکبر بالازاده , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ 02/09/11
واردات و فروش انواع قطعات ماشین آلات نساجی عرضه انواع قطعات ماشین آلات نساجی ... آذربايجان شرقي - علی اکبر بالازاده , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ 02/09/11
واردات و فروش دستگاه اتیکت بافی فروش انواع ستگاه های نساجی_ کشبافی و نواربافی_ دستگاه سوزنی_شیطانکی و قیطان بافی ... آذربايجان شرقي - علی اکبر بالازاده , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ 02/09/11
واردات و فروش انواع قطعات ماشین آلات نساجی شرکت نگین باف واردات و فروش انواع دستگاه های نساجی و قطعات نساجی میباشد . میتوا ... آذربايجان شرقي - علی اکبر بالازاده , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ 02/09/11
واردات و فروش انواع قطعات ماشین آلات نساجی ازجمله:میلمیلک شرکت بازرگانی نگین باف اولین بزرگترین وارد کننده فروشنده انواع دستگاه های کشبافی ... آذربايجان شرقي - علی اکبر بالازاده , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ - ۰۹۱۴ 02/09/11
واردات و فروش انواع قطعات ماشین آلات شیطانکی عرضه انواع قطعات ماشین آلات نساجی ... آذربايجان شرقي - علی اکبر بالازاده , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ 02/09/11
واردات و فروش انواع قطعات از جمله شانه شرکت بازرگانی نگین باف اولین بزرگترین وارد کننده فروشنده انواع دستگاه های کشبافی ... آذربايجان شرقي - علی اکبر بالازاده , تلفن : ۰۹۱۴۲۱۸۲۹۵۹ ۰۴۱۳۴۲۵۴۶۸۸ - ۰۹۱۴ 02/09/11

بنر