به تجارت ایران خوش آمدید
آگهی های ویژه

مواد شیمیایی و معدنی

بنر
تازه های مواد شیمیایی و معدنی - صنعت

nopic شرکت سینا فرایند حکیم در زمینه ی واردات و توزیع انواع ماد اولیه و مواد شیمیایی ص ... تهران - وحید خاکسار , تلفن : ۰۹۱۲۴۷۲۴۰۰۶ ۳۳۹۸۹۴۰۶-۳۳۹۷۴۵۶۶ 96/12/27
nopic شرکت سینا فرایند حکیم وارد کننده ی ایزوپروپیل الکل دارویی ۹۹ درصد محصول کشور کره ... تهران - وحید خاکسار , تلفن : ۰۹۱۲۴۷۲۴۰۰۶ ۰۲۱ - ۳۳۹۸۹۳۰۳ 96/12/27
فروش دی اکسید منگنز80% عرضه دی اکسید منگنز آفریقای جنوبی شرکت پاسارگاد نوین عرضه کننده دی اکسید منگنز ۸۰% محصول کشور آفریقای جنوبی می باش ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش نانو کاربید سیلیکون عرضه نانو سیلسیم کاربید فروش nano s نانو کاربید سیلیسیم یا نانو کاربید سیلیکون توسط شرکت پاسارگادنوین عرضه می گردد. ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش نانو سیلیکا هیدروفوب عرضه نانو اکسید سیلسیم آب گریز بست نانو سیلیکا آب گریز (هیدروفوب) یا نانو دی اکسید سیلیکون ۲۰نانو متر توسط شرکت پاس ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش cmc غذایی عرضه cmc  خوراکی چین واردات و توزیع cmc غذایی عرضه cmc خوراکی چین در بسته بندی ۲۵کیلویی قابل ارائه ت ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۲۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش دیسکلر ضد خوردگی عرضه دیسکلر مایع مرغوب گالن20لیتری و بشکه 250 کی فروش دیسکلر قابل ارائه توسط پاسارگاد نوین دیسکلر مایع آماده برای استفاده در بوی ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش نایسین غذایی عرضه نایسین نگهدارنده هلندی واردات و توزیع نایسین درگرید غذایی قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین دیگر موار ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
لاکتوز آنهیدروز لاکتوز مونوهیدرات لاکتوز غذایی lactose واردات و توزیع لاکتوز آنهیدروز در گرید غذایی قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
سوکرالوز- شیرین کننده - واردات مستقیم سوکرالز- پاسارگادنوین فروش سوکرالوز به صنایع غذایی سراسر کشور (واردات مستقیم) سوکرالوز sucralose ت ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱-۳۳۹۹۳۷۲۵-۶ 96/12/27
فروش دیسکلر ضد خوردگی عرضه دیسکلر مایع مرغوب گالن20لیتری و بشکه 250 کی فروش دیسکلر قابل ارائه توسط پاسارگاد نوین دیسکلر مایع آماده برای استفاده در بوی ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش اسیدسولفامیک چین عرضه اسیدسولفامیک کیسه 25 کیلویی واردات اسیدسولفامیک چین اسیدسولفامیک قابل ارائه پاسارگاد نوین فروش مستقیم اسید ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
ناتامایسین فروش ناتامایسین آنالیز ناتامایسین کاربرد ناتامایسین واردات و توزیع ناتامایسین قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین دیگر موارد قابل عر ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش اسیدسولفامیک چین عرضه اسیدسولفامیک کیسه 25 کیلویی واردات اسیدسولفامیک چین اسیدسولفامیک قابل ارائه پاسارگاد نوین فروش مستقیم اسید ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش روغن سیلیکون 350عرضه روغن سیلیکون 1000کره ای واردات و توزیع روغن سیلیکون ۳۵۰ عرضه روغن سیلیکون ۱۰۰۰کره ای قابل ارائه توسط شر ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۲۱۳۳۹۹۳۷۲۴ 96/12/27
فروش نشادر چین فروش آمونیوم کلرید عرضه کلرور آمونیوم واردات و توزیع نشادر چین درگرید صنعتی وغذایی در بسته بندی ۲۵کیلویی قابل ارائه تو ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۶ 96/12/27
فروش اروزیل 200کره عرضه فیوم سیلیکا محصول کره شرکت پاسارگاد نوین عرضه کننده اروزیل کره (فیوم سیلیکی کره) در کسیه های ۱۰ کیلوی ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش دیسکلر ضد خوردگی عرضه دیسکلر مایع مرغوب گالن20لیتری و بشکه 250 کی فروش دیسکلر قابل ارائه توسط پاسارگاد نوین دیسکلر مایع آماده برای استفاده در بوی ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش گوارگام غلظت بالا هندی عرضه صمغ گوارگام هندی واردات و توزیع گوارگام غلظت بالا هندی صمغ گوارگام هندی در بسته بندی ۲۵کیلویی قاب ... - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27
فروش نانوسیلیسکا کلوئید عرضه نانو سیلیس مایع واردات و توزیع نانوسیلیسکا کلوئید در قابل ارائه توسط شرکت پاسارگاد نوین دیگر مو ... تهران - مهندس گیلاردیان , تلفن : ۰۹۱۲۶۹۷۰۸۲۲ ۰۲۱۳۳۹۹۳۷۲۵ 96/12/27

بنر