به تجارت ایران خوش آمدید
آگهی های ویژه

قالب سازی

بنر
تازه های قالب سازی - صنعت

طراحی قالب و ابزار و مهندسی معکوس سالها تجربه کار در کارگاه های کوچک و بزرگ ما رابه مدعی کارکشته ای در رشته طراحی ... تهران - Mehrdad Khosravi , تلفن : ۰۹۱۹۷۹۲۰۷۹۷ ۰۲۱۷۷۹۶۵۱۸۲ 96/07/11
توليد کننده انواع قالب هاي تراورس ,قالب هاي مدولار تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... تهران - میلینیوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
توليد کننده انواع قالب هاي تراورس ,قالب مدولار تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... هرمزگان - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
ولید کننده قالب هاي تراورس ، داربست چکشی تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... كرمانشاه - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
انواع قالب هاي تراورس،نیوجرسی ، مفصل نیوجرسی تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... فارس - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
تجهيزات قالب بندي بتن  ( تولید کننده انواع قالب هاي تراورس ) تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... آذربايجان غربي - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
م تولید کننده انواع قالب هاي تراورس , داربست مثلثی تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... بوشهر - میلینیوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
توليد کننده انواع قالب هاي تراورس ,قالب هاي مدولار تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... خراسان رضوي - میلینیوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
  توليد کننده انواع قالب های مدولار ،قالب هاي تراورس تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... مركزي - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
 توليد کننده انواع قالب هاي تراورس ,قالب هاي مدولار تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... گيلان - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
انواع قالب هاي تراورس ،دیوار پیش ساخته , داربست مثلثی تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... كهكيلويه و بويراحمد - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
انواع  قالب هاي تراورس , جک و سرجک ، قالب منهول تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... كردستان - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
تجهيزات قالب بندي بتن  (قالب هاي تراورس و مدولار ) تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... آذربايجان شرقي - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
 تولید کننده انواع قالب هاي تراورس،دیوار پیش ساخته تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... سيستان و بلوچستان - میلینیوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
 انواع قالب هاي تراورس ،دیوار پیش ساخته تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... همدان - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
 انواع قالب های مدولار ،قالب هاي تراورس تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... لرستان - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
توليد کننده انواع قالب هاي تراورس ,قالب هاي مدولار تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... گلستان - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
تولید کننده انواع قالب هاي تراورس،دیوار پیش ساخته تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... كرمان - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
 تولید کننده انواع قالب هاي تراورس،دیوار پیش ساخته تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... چهارمحال بختياري - میلینیوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24
تولید کننده انواع قالب هاي تراورس ،دیوار پیش ساخته تجهيزات قالب بندي بتن گروه فني و مهندسي ميلينيوم توليد کننده انواع قالب هاي ت ... يزد - گروه فني و مهندسي ميلينيوم , تلفن : ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ ۰۹۰۳۱۱۱۶۵۷۹ 96/07/24

بنر