به تجارت ایران خوش آمدید

آهن آلات و ضایعات - صنعت

تازه های آهن آلات و ضایعات - صنعت

آموتیت-تسمه آموتیت-میلگرد آموتیت-2419-2542-2510-2842-فروش آموتیت-فولاد آموتیت- فولاد ابزار آموتیت-فولاد سردکار آموتیت-تسمه آموتیت- میلگرد ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 03/03/08
فولاد ابزار - فولاد ابزار1.1740-میلگرد1740-تسمه فولاد ابزار - فولاد ابزار۱.۱۷۴۰-میلگرد۱۷۴۰-تسمه۱۷۴۰-فولاد۱۷۴۰-قیمت۱۷۴۰-فروش۱۷۴۰- ... تهران - رسول دلاکان , تلفن : ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۷۵ ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۲۰ 03/03/08
ورق هاردوکس 600-فولاد هاردوکس 600-hardxo 600 فروش ورق هاردوکس ۶۰۰-قیمت ورق هاردوکس ۶۰۰-فروش فولاد هاردوکس ۶۰۰ ((بهترین قیمت)) ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
ورق هاردوکس 500-فولاد هاردوکس 500-hardox 500 فروش ورق هاردوکس ۵۰۰- قیمت ورق هاردوکس ۵۰۰-فولاد هاردوکس ۵۰۰ ((بهترین قیمت))-ورق ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
ورق هاردوکس 450-فولاد هاردوکس 450-فروش هاردوکس 450 فروش ورق هاردوکس ۴۵۰ ((بهترین قیمت)) لوله هاردوکس - ورق هاردوکس -Hardox ۴۵۰ ورق ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
تسمه ck67- فولاد ck67-فروش فولاد فنر ck67 فروش تسمه ck۶۷ -فروش فولاد فنر ck۶۷ فولاد Ck۶۷ از دسته فولادهای آلیاژی فنری ب ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
ورق آلومینیوم-میلگرد آلومینیوم-فروش آلومینیوم فروش آلومینیوم – ورق – لوله – تسمه – پروفیل ساختمانی- میلگرد — فویل آلومینیومی ب ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
فولاد SPKNL-میلگرد SPKNL-فولاد سردکار-فولاد 2379 آلیاژ ۲۳۷۹-که کربن و کروم بالایی داشته و به همان میزان نیز سختی و مقاومت به سایش ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
ورق استیل-فروش انواع ورق استیل- استنلس استیل فروش انواع ورق استیل ورق استیل یکی از هزاران محصولات فولادی تولیدی است که دار ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
استیل 630-فولاد 17-4PH-فولاد 4542-استیل 17-4PH فروش استیل ۶۳۰ فولاد ۶۳۰ یک فولاد ضد زنگ رسوب سختی شونده مارتنزیتی کم کربن شامل ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
لوله مانیسمان-لوله آتشخوار-بدون درز-درز دار لوله مانیسمان-لوله آتشخوار-لوله آلیاژی-لوله بدون درز این نوع لوله بنام لوله های ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
نبشی فولادی -نبشی L-نبشی V- مقاطع فولادی نبشی پرسی - نبشی فابریک -نبشی L - نبشی V-نبشی - نبشی فولادی کاربرد نبشی عموما ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
ورق هاردوکس 400-ورق ضد سایش-فولاد هاردوکس 400 فروش فولاد هاردوکس ۴۰۰ ((بهترین قیمت)) Hardox ۴۰۰ ورق هاردوکس ۴۰۰ یک ورق مقاوم ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
ورق st37– ورق سیاه st37– لوله St37-فولاد st37 فروش ورق سیاه st۳۷ ((قیمت مناسب)) فولاد st۳۷ – ورق st۳۷ – فولاد نرمه – ورق سیاه ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
فولاد سردکار-فولاد ابزار فروش فولاد ابزار سردکار-فولاد کربنی - فولاد ۱.۲۳۶۳-فولاد ۱.۲۳۷۹-فولاد ۱.۲۵۵۰-فول ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
فولاد گرمکار-فولاد ابزار گرمکار-فولاد حرارتی فروش فولاد ۲۳۴۳- فولاد ۲۳۴۴-فولاد ۲۳۶۷-فولاد ۲۵۴۲-فولاد ۲۷۶۷-فولاد ۲۷۱۴ فولاده ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
فولاد خودروسازی-فولاد ماشین سازی-فولاد ساختمانی فولاد ساختمانی میلگرد فولادی-ورق فولادی-تسمه فولادی-نبشی فولادی-نانوانی فولادی-ف ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
لوله استیل 304 - استیل 304- فروش استنلس استیل 304 فروش لوله استیل ۳۰۴ ((بهترین قیمت)) ورق استیل ۳۰۴- میلگرد استیل ۳۰۴- قوطی استیل ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
ورق هاردوکس 550-فولاد هاردوکس 550-hardxo 550 فروش ورق هاردوکس ۵۵۰-قیمت ورق هاردوکس ۵۵۰-فروش فولاد هاردوکس ۵۵۰ ((بهترین قیمت)) ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
فولاد کربنی-فولاد ابزار کربنی-فروش فولاد کربنی فروش فولاد کربنی ((بهترین قیمت)) میلگرد ck۴۵ - میلگرد ck۶۰- میلگرد ms۶۰-میلگرد ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
فولاد A36- ورق A36- میلگرد A36 – فولادA36 فولاد A۳۶- ورق A۳۶- میلگرد A۳۶ – فولادA۳۶-فولاد ساختمانی. این نوع فولاد یکی از ر ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08
ورق آجدار-فروش ورق آجدار-ورق برجسته-ورق شطرنجی فروش ورق آجدار، ورق برجسته، ورق شطرنجی، ورق کف سازی، ورق st۳۷،ورق سیاه، ورق آهنی ... تهران - استیل دی , تلفن : ۰۹۹۲۲۷۰۴۳۵۸ ۰۲۱۶۶۳۹۶۵۹۰ 03/03/08